Návod k použití

lepidlo-orez

K instalaci lišt Ventanita použijte lepidlo MAMUT GLUE HIGH TACK

Lepidlo si můžete objednat spolu s lištami Ventanita. Zakoupit lze také v hobby prodejnách nebo stavebninách.

Lišty si roztřiďte

Každá lišta je originál a musí být kvůli plánovaným přesahům umístěna právě na to okno a dveře, pro které byla vyrobena. Proto si lišty nejprve rozdělte podle toho, na která okna a dveře patří.

Na zadní straně každé lišty najdete informace o umístění lišty a jejích rozměrech, podle parametrů, které jste uvedli ve své objednávce.

Lišty přeměřte

Lišty pro kontrolu přeměřte. Budete tak mít před nalepením jistotu, že rozměr odpovídá zvolenému oknu. Poté můžete přistoupit k samotnému lepení.

Lišty se vám budou lépe instalovat ve dvojici.

Na lišty naneste lepidlo

Každý typ lišt vyžaduje nanášení lepidla na jinou ze svých částí. Záleží také na tom, zda lišty budete lepit nad parapet nebo pod něj. Lepidlo proto nanášejte podle návodu pro daný typ lišty a místa určení.

Lišty nalepte

Lištu položte na vodorovnou plochu zadní stranou vzhůru. Lepidlo nanášejte vždy na zadní stranu lišty. Během schnutí s lištou již nijak nemanipulujte.

 

 

Jak připevnit lišty se čtvercovou koncovkou:

Košárka, Kokava, Košulka

navod_1

Na krajní čtvercové koncovky naneste lepidlo. Ideální je nanést lepidlo ve 2 řadách vedle sebe v cca 7 cm dlouhých pruzích. Nanášejte lepidlo tak, aby nezasahovalo až k okrajům čtverce. Díky tomu nebude lepidlo po přilepení na okrajích vytékat.

Když lištu lepíte pod parapet

Nechejte mezi parapetním plechem a lištou prostor 1 cm. U delších lišt, na nichž jsou čtvercové hranoly umístěny i uprostřed, můžete lepidlo nanést i na středový čtvercový hranol.

Když lištu lepíte nad parapet

Položte lištu na boční záhyby parapetu a mezeru nedělejte. Také se ujistěte, že je lišta vodorovně.

Lištu nalepte na příslušné místo. Dbejte na to, aby byly přesahy lišt na obou stranách okna stejné. Je-li vše v pořádku, tzn. lišta má z obou stran stejné přesahy a je vodorovně, nechte lepidlo zaschnout. Během schnutí s lištou již nijak nemanipulujte.

 

 

Jak připevnit profilové lišty:

Galánka, Pavlánka, Seninka, Lušovka

navod_2

Když lištu lepíte nad parapet

Přiložte si lišty k příslušnému oknu. Na zadní straně si vyznačte z obou stran přesahy. (Přesahy si také můžete přesně zaměřit metrem.)

Do vyznačených přesahů naneste 2 pruhy lepidla tak, aby lepidlo nezasahovalo z žádné strany až k okraji lišty. Díky tomu nedojde k vytékání lepidla po okrajích.

Lištu položte na boční záhyby parapetu bez mezery.

Když lištu lepíte pod parapet

Lepidlo můžete nanést stejným způsobem i na střed lišty. Při lepení lišty pod parapet nechejte mezi parapetním plechem a lištou prostor 1 cm.

Lištu přilepte k oknu nad nebo pod parapet tak, aby byly přesahy na obou stranách okna vždy stejné a lišta byla ve vodorovné poloze. Je-li vše v pořádku, nechte lepidlo zaschnout a s lištou už nijak nemanipulujte.

 

 

Jak připevnit lišty s vodorovnými laťkami:

Bařinka, Babinka, Beluška

navod_3

Jednotlivé laťky jsou zezadu spojeny obdélníkovými hranoly. U lišt kratších rozměrů (do 130 cm) jsou hranoly dva, u lišt nad 130 cm délky vyrábíme hranoly tři.

Lišty položte na vodorovnou plochu hranoly nahoru a na každý z nich naneste 2 pruhy lepidla cca 3 cm od okraje. Díky tomu nebude lepidlo vytékat přes okraje.

Lištu přilepte 5 cm pod parapet. Dbejte na to, aby přesahy byly na obou stranách okna stejné a lišta byla vodorovně.

Pokud je vše v pořádku, nechte lepidlo zaschnout a s lištou již nijak nemanipulujte.

 

 

Jak připevnit lišty se svislými laťkami:

Březitá

navod_4

Laťky jsou zezadu spojeny dvěma hranoly. Lišty položte na vodorovnou plochu hranoly nahoru a na střed těchto hranolů naneste po celé délce pruh lepidla tak, aby lepidlo při nalepení lišty nevytékalo přes okraj.

Lištu přilepte 5 cm pod parapet. Dbejte na to, aby přesahy byly na obou stranách okna stejné a lišta byla vodorovně.

Pokud je vše v pořádku, nechte lepidlo zaschnout a s lištou již nijak nemanipulujte.